Smiltenes novadā piešķir atbalstu nevalstiskām organizācijām septiņu projektu īstenošanai

Apstiprināti Smiltenes novada domes projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organizācijām rezultāti. Pašvaldības atbalsts piešķirts nevalstiskām organizācijām septiņu projektu īstenošanai.

Projektu konkurss tiek organizēts jau astoto gadu un tā mērķis ir ar līdzfinansējumu atbalstīt pašvaldības attīstības stratēģijai atbilstošas projektu idejas izglītības, kultūras, sporta, sociālo, jauniešu iniciatīvas un teritorijas labiekārtošanas jomās. 

Šogad projektu konkursā tika saņemti deviņi projektu līdzfinansēšanas pieteikumi, taču divi no tiem vēlāk atsaukti. Smiltenes novada domes izveidotā un apstiprinātā konkursa komisija veica iesniegto projektu līdzfinansēšanas pieteikumu izvērtēšanu,  pašvaldības atbalsts piešķirts šādiem projektu līdzfinansēšanas pieteikumiem:

  • Projekts “Smiltenes Svētā Nikolaja baznīcas ēkas saglabāšana”, iesniedzējs “Smiltenes Svētā Nikolaja pareizticīgo draudze”,  piešķirts līdzfinansējums 1000,00  eiro apmērā;
  • Projekts “II Tautas mūzikas festivāls Madaras 2018”, iesniedzējs biedrība “Vidzemītes balsis”, piešķirts līdzfinansējums 432,00 eiro apmērā;
  • Projekts “Vidzemes tautas tērpu iegāde Grundzāles jauniešu deju kolektīvam iesniedzējs” iesniedzējs biedrība “Grundzāle 2010”, piešķirts līdzfinansējums 784,08 eiro apmērā;
  • Projekts “Palsmanes ev.lut. baznīcas sakristejas un sakristejas priekštelpas telpu renovācija”, iesniedzējs “Palsmanes evaņģēliski luteriskā draudze”, piešķirts līdzfinansējums 998,59 eiro apmērā;
  • Projekts “Treniņš - meistarības pamats”, iesniedzējs BDR Mednieku klubs “Laiksne”, piešķirts līdzfinansējums 440,44 eiro apmērā;
  • Projekts “Smiltenes novada tautas tērpu komplekta papildināšana atbilstoši novada tradīcijām”, iesniedzējs biedrība “Sabiedrība un attīstība”, piešķirts līdzfinansējums 491,60 eiro apmērā;
  • Projekts “Amatu skola Smiltenē”, iesniedzējs biedrība “Sabiedrība un attīstība”, piešķirts līdzfinansējums 100,00 eiro apmērā.

Projektu līdzfinansēšanas konkursam 2018.gadā kopumā Smiltenes novada domes budžetā atvēlēti 6000,00 eiro. 


Novados

Uz Ziemellatvija.lv pilno versiju