Donām - vides kvalitātes zīme “Zaļais sertifikāts”

Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis un ministrs Kaspars Gerhards pasniedza vides kvalitātes zīmi “Zaļais sertifikāts” 22 lauku tūrisma saimniecībām


Šī gada 25. janvārī Rīgas pilī Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards, klātesot LLTA “Lauku ceļotājs” prezidentei Asnātei Ziemelei un sertifikāta komisijai, 22 lauku tūrisma uzņēmumiem pasniedza vides kvalitātes zīmi “Zaļais sertifikāts”. „Zaļais sertifikāts” ir nacionālas nozīmes lauku tūrisma uzņēmumu eko-sertifikācijas jeb vides kvalitātes zīme, ko piešķir kopš 1999. gada un kas apliecina videi draudzīgu saimniekošanu. Šobrīd Latvijā kopumā ir 72 lauku tūrisma uzņēmumi, kam piešķirta šī vides kvalitātes zīme.


Latvijas Valsts prezidents un „Zaļā sertifikāta” patrons Raimonds Vējonis, uzrunājot klātesošos vides kvalitātes zīmes „Zaļais sertifikāts” pasniegšanas ceremonijā, uzsvēra: „Šogad svinam mūsu valsts simtgadi. Mēs svinam mūsu tautas spēku, kuru smeļamies Latvijas cilvēkos, viņu darbos un Latvijas dabā. „Zaļo sertifikātu” ieguvušās saimniecības ir universāls spēka avots, kas mūs garīgi un fiziski bagātina, kopjot mūsu tautas tradīcijas, saglabājot mūsu dabas bagātības un stiprinot mūsu valsti.”


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards: „Dzīvojot laikā, kad zaļais dzīvesveids ir viena no mūsdienu sabiedrības prasībām un vides vajadzībām, ir nepieciešams arvien vairāk ikdienā integrēt videi draudzīgus risinājumus. Ir svarīgi dzīvot saskaņā ar dabu un saudzēt tās sniegtos resursus. Veidojot saimniecības, kas atbilst „Zaļā sertifikāta” vides kvalitātes zīmes prasībām, kopīgiem spēkiem mēs veidojam arvien „zaļāku” valsti un sabiedrisko domu.”


Kā uzrunā minēja LLTA „Lauku ceļotājs” prezidente Asnāte Ziemele: „Ar šo gadu, vērtējot saimniecības, kam piešķirt „Zaļo sertifikātu”, esam daudz stingrāki – stingrāk vērtējam atkritumu šķirošanu un energoefektivitāti, esam paplašinājuši informāciju par elektromobīļu uzlādi un dabas aktivitāšu piedāvājumu, par ūdens kvalitāti un tīrīšanas līdzekļiem. Darba vēl gana, bet mūsu saimniekiem rūp vide, kurā dzīvojam, tāpēc esam apņēmības pilni kopīgi mācīties un strādāt mūsu Latvijas labā un nākamgad sagaidīt „Zaļā sertifikāta” 20 gadu pastāvēšanas jubileju.”


2017. gads „Zaļajam sertifikātam” ir būtisks gads, jo, sākot ar šo gadu, zīmi piešķir ne tikai naktsmītnēm, bet arī apskates saimniecībām – dažāda veida ražojošām saimniecībām vai lauksaimniecības uzņēmumiem, kas uzņem apmeklētājus. Būtiski uzlaboti, pilnveidoti un aktualizēti „Zaļā sertifikāta” kritēriji un papildināta sertifikāta komisija, kurā darbojas 14 dažādu jomu vides eksperti - LLTA “Lauku ceļotājs”, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Dabas aizsardzības pārvalde, LIAA Tūrisma departaments, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Dabas fonds, Baltijas Vides forums, Bez-izmešu mobilitātes atbalsta biedrība. 
Šogad „Zaļais sertifikāts” tika pagarināts vai no jauna piešķirts 22 lauku tūrisma uzņēmumiem:

 1. „Amatas mellenes”, Amatas novads;
 2. Dzīvesprieka akadēmija „Liela muiža”, Mucu muzejs, Kocēnu novads;
 3. SIA „Latvijas ķiploks”, Raunas novads;
 4. Lauku sēta „Caunītes”, Ozolnieku novads;
 5. Viesu māja „Laumu dabas parks”, Talsu novads;
 6. Brīvdienu māja „Ziedkalni”, Dundagas novads;
 7. Viesu māja „Klētnieki”, Rojas novads;
 8. Brīvdienu māja „Zaķu jūras māja”, Ventspils novads;
 9. Kempings „Laikas”, Pāvilostas novads;
 10. Piena muiža „Berghof”, Skrundas novads;
 11. Brīvdienu māja „Zariņi”, Pāvilostas novads;
 12. Viesu māja „Ezera māja”, Liepāja;
 13. Brīvdienu māja „Apartamenti Ores”, Tērvetes novads;
 14. Lauku māja „Ceļinieki”, Viesītes novads;
 15. Viesu māja „Odzienas krogusmāja”, Pļaviņu novads;
 16. Lauku māja „Donas”, Smiltenes novads;
 17. Viesu māja „Brūveri”, Siguldas novads;
 18. Brīvdienu māja „Dālderi”, Limbažu novads;
 19. Viesu māja „Azarkrosti”, Rēzeknes novads;
 20. Viesu māja „Zaļā sala”, Rēzeknes novads;
 21. Lauku māja „Upenīte”, Aglonas novads;
 22. Viesu māja „Mežinieku māja”, Aglona.


Atpūta

Uz Ziemellatvija.lv pilno versiju